Інформаційна діяльність підприємства

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ІНФОРМАЦІЙНАІ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
І СЕМЕСТР

МОДУЛЬ № 1
                                                    Відео "Алгоритм прийняття управлінського рішень"
                                                    Відео "Дерево рішень"
                                                    Відео "Побудова дерева рішень за допомогою MS Excel
                                                    Метод мозкового штурму відео №1   відео №1
Практична робота № 1 завантажити
Практична робота № 2 завантажити
Практична робота № 3 завантажити
Питання для підготовки до модульної контрольної роботи
МОДУЛЬ № 2
                    Семінарське заняття № 1. питання для підготовки    вимоги до реферату 
ТЕМА 6. Організаційно-управлінська структура інформаційної служби.
                    Практична робота № 4 завантажити
                    Семінарське заняття № 2. питання для підготовки 
                    Практична робота № 5 завантажити
ТЕМА 7. Особливості управління персоналом у сфері автоматизації 
                   Практична робота № 6 завантажити
Питання для підготовки до модульної контрольної роботи 

ІІ СЕМЕСТР
МОДУЛЬ № 3

ТЕМА 8. Стандарти в інформаційній діяльності підприємства.
                Семінарське заняття № 3.
                Семінарське заняття № 4.
               Практична робота № 7 завантажити
                Практична робота № 8 завантажити
                Семінарське заняття № 5.
                                                                        
                                                                        МОДУЛЬ № 4
                    Практична робота № 9 завантажити
                    Практична робота № 10 завантажити
ТЕМА 13. Аналіз бізнес-процесів підприємства
                    Практична робота № 11 завантажити   
                        Індивідуальне завдання до ПР №11
                    Практична робота № 12 завантажити


ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ

Приклади розв'язання екзаменаційних задач завантажити.

Приклад оформлення титульного листа звіту про практичну роботу


Коментарі

Популярні дописи з цього блогу