Офісні системи

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ОФІСНІ СИСТЕМИ ТА ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ
МОДУЛЬ 1
                                                       приклад схеми документообігу
ТЕМА 3. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації
                   Зразок документа
                        практична реалізація АРМ у різних сферах: відео №1   відео №2  відео №3  
                                                                                                відео №4    відео №5   відео № 6
                                                        електронний документ та його реквізити
                  Практична робота № 1

МОДУЛЬ 2

                    Практична робота № 5


МОДУЛЬ 3
                 Практична робота № 8
                 Практична робота № 9
                 Практична робота № 10
                 Практична робота № 11

                 Практична робота № 12
                 Практична робота № 13
                 Практична робота № 14
ТЕМА 8. Технологія пошуку документальної інформації.
                Практична робота № 15
                Практична робота № 16


Практична робота № 17
Практична робота № 18
Практична робота № 19
Практична робота № 20
Практична робота № 21

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу