Офісні системи

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ОФІСНІ СИСТЕМИ ТА ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

І СЕМЕСТР

МОДУЛЬ 1
                                                       приклад схеми документообігу
ТЕМА 3. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації
                   Зразок документа
                        практична реалізація АРМ у різних сферах: відео №1   відео №2  відео №3  
                                                                                                відео №4    відео №5   відео № 6
                                                        електронний документ та його реквізити
                  Практична робота № 1

МОДУЛЬ 2
ТЕМА 5. Автоматизація складання електронних документів.
                   Практична робота № 2
                                    зразок звіту про практичну роботу
                                    документ для завдання № 5
                   Практична робота № 3    відео з поясненням  
                  Практична робота № 5

                 Практична робота № 6
                 Практична робота № 7
                 Практична робота № 8
                 Практична робота № 9
                 Практична робота № 10
                 Практична робота № 11

                 Практична робота № 12
                 Практична робота № 13    відеопояснення
                 Практична робота № 14


ІІ СЕМЕСТР

МОДУЛЬ 3
                Практична робота № 16
Коментарі

Популярні дописи з цього блогу