Електронні книги

Електронна комерція


  1. Маєвська А.А Електронна комерція і право.  -Х.:2010.- 256 с.
  2. Тардаскіна Т.М. Електронна комерція: Навчальний посібник / Тардаскіна Т.М.,Т19 Стрельчук Є.М., Терешко Ю.В. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011. – 244 с.
  3. Успенский И.В. ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ .- СПб.: Изд-во СПГУЭиФ, 2003. – 197с.
  4. Шалева О. І.Електронна комерція. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 216 с.
  5. Холмогоров В.Интернет-маркетинг. Краткий2002. — 272 с: ил.
  6. Эллектронная комерция Важные темы для владельцов интернет магазинов

Інформаційна діяльність підприємства


  1. Матвієнко О.В.,Цивін М.Н. Інформаційний менеджмент: опорний конспект лекцій у схемах ітаблицях.-К.:_, 2006.-с.
  2. Плескач В.Л. Інформаційні системи і технології на підприємствах: підручник / В.Л. Плескач, Т.Г. Затонацька.— К. : Знан­ня, 2011. — 718с.
  3. Томашевський О. М., Цегелик Г. Г., Вітер М. Б., Дудук В. І.Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів. Навч. посіб. –К.: «Видавництво «Центр учбової літератури», 2012. – 296 с. 
  4. Цимбалюк B.C, В.Д. Гавловський, В.В. Гриценко та ін. Основи інформаційного права України: Навч. посіб. . .; За ред. М.Я. Швеця, Р.А. Калюжного та П.В. Мельни­ка. — К.: Знання, 2004. — 274 с.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу